Publikációk

Repüléstudományi Közlemények, 2021, 33(1), 27-37.

A hazai pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó szabályozás EU-s jogszabályoktól való eltéréseinek bemutatása

Sándor, Zsolt; Pusztai, Máté

DOI: 10.32560/rk.2021.1.3

Absztrakt

2018-ban lépett hatályba az új, a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról szóló (EU) 2018/1139 rendelet (más néven Alaprendelet vagy Basic Regulation). A hatályos Alaprendelet jelentőségét az adja, hogy immáron külön részt (VII. szakasz) szentel a pilóta nélküli légi járműveknek (drón), kiterjesztve az Európai Unió szabályozását a 150 kg-nál kisebb maximális felszállótömegű (MTOM) drónokra is, amely újabb uniós rendeletek révén részletszabályokkal is bővült. Cikkünkben bemutatjuk, hogy a 2021. január 1-je óta érvényben lévő EU-s keretszabályozáshoz képest a hazai jogszabályok hol és milyen eltéréssel léptek életbe.

___________________________________________________________________________________________________________

A hazai pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos szabályozás összehasonlítása a többi uniós tagállam gyakorlatával

Sándor, Zsolt; Pusztai, Máté

DOI: 10.32560/rk.2021.1.8

Absztrakt

A pilóta nélküli légijármű-rendszerek használatában jelentős változást hozott a 2020. december 31. napján hatályba lépett EU-s végrehajtási rendelet, amely alapjaiban határozza meg az ilyen eszközökkel való repülési műveletek végrehajtásának módját. A végrehajtási rendelet keretrend-szert biztosít a tagállamok számára, és rögzíti az alapelveket. Bár végrehajtási rendeletről van szó, amely teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, bizonyos területeken az egyes tagállamok ettől eltérhetnek, és szigorúbb feltételeket határozhatnak meg. Cikkünkben összefoglalóan bemutatjuk, hogy az egyes EU-s tagállamokban a keretrendszertől hogyan tér el a szabályozás

___________________________________________________________________________________________________________

Határrendészeti Tanulmányok, 2021, 18(3), 133-139.

Drónok és más eszközök közötti interakciók és a képi adattovábbítás fejlesztésére vonatkozó kompetenciák

TÓTH, Veronika Zsófia

DOI: -

Absztrakt

A tanulmány célja a drónok és más eszközök, mint például járművek, földi telepítésű eszközök, illetve más drónok közötti interakciók és a képi továbbítás fejlesztésére vonatkozó kompetenciák vizsgálata. A drón vagy UAV (unmanned aerial vehicle-pilóta nélküli repülő eszköz) olyan repülőeszköz, mely valamilyen ön- vagy távirányítással (vagy ezek kombinációjával) rendelkezik, emiatt fedélzetén nincsen szükség pilótára. A technológiai fejlődés (finommechanika, mikroelektronika) és a csökkenő árak hatására a drónok az átlagember számára is elérhető eszközökké váltak, így már nem kizárólag hozzáértő, képzett pilóták üzemeltetik a drónokat. Az egyre nagyobb hatótávolság, megnövekedett üzemidő, folyamatosan fejlesztett navigációjú drónok kép és hangrögzítő rendszerekkel felszerelve egyre komolyabb biztonságtechnikai kockázatot is jelentenek.

___________________________________________________________________________________________________________

Acta Technica Jaurinensis, 2021, XX(Y), ZZ-ZZ.

Certification of Unmanned Aircraft Systems – from product safety to type certificate – a review about the operation of the EU safeguard processes

Zsolt, SÁNDOR, Máté, PUSZTAI

DOI: https://doi.org/10.14513/actatechjaur.00642

Abstract

Significant changes are emerging in the market of unmanned aircraft systems since 2019 through the publication of two specific regulations that regulate all steps of the use of unmanned aerial vehicles in detail. With the implementation of the new EU drone regulations, the role of the notified bodies and the certification agencies will be more important from the viewpoint of product safety and the official certification required by the EU and national aviation authorities. The product safety chain consists of two major parts. One part belongs to the production phase, where the manufacturer has to prove the functionality (it is called the conformity assessment) and another part belongs to the distribution market, where the authorities assess the fulfilment of the conditions of the distribution (it is called the market surveillance). The first pillar concern to the design and manufacturing and the second to the distribution. Each segment is presented in this article and the authors introduce the different control approaches of these segments. It has to be taken into consideration that the drones are representing a special market with notable safety risks that have to be handled during the whole lifepath of the products from the design through the distribution until the aerial operations.

___________________________________________________________________________________________________________

Repüléstudományi Közlemények, 2021, 33(2), 113-128.

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek tanúsítása – avagy a termékbiztonságtól a típusalkalmasságig

Sándor, Zsolt; Pusztai, Máté

DOI: 10.32560/rk.2021.2.8

Absztrakt

A 2019-ben elfogadott pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó specifikus EU-s jogszabályok megjelenésének hatására jelentős változások várhatók ezen eszközök piacán. A jogszabályok a gyártástól egészen a felhasználásig részletesen szabályozzák a tevékenységek elvégzésének módját az eszközökkel kapcsolatosan. A megfelelőségértékelő szervezetek és a tanúsító szervezetek szerepe jelentősen megnövekszik az új EU-s és nemzeti szabályok révén, és fokozott szerepet kap a termékbiztonság és a típusalkalmasság. Előbbiből alakult ki a termékbiztonsági lánc, amely két fő részből áll: a megfelelőségértékelés és a piacfelügyelet. Jelen cikkben mind a két részt bemutatják a szerzők, és ismertetik a különböző ellenőrzési megközelítéseket is az egyes szegmensekhez kapcsolódóan. A téma tárgyalásánál figyelembe kell venni, hogy a pilóta nélküli légi járművek olyan eszközök, amelyek felhasználása fokozott biztonsági és védelmi kockázatot hordoz, amelyek kezelését a tervezéstől a gyártáson át egészen a végső felhasználásig a termék teljes életútja során meg kell valósítani.

___________________________________________________________________________________________________________

Safety and Security Sciences Review, 2021, 3(1. klsz.), 93-104.

Safety risk of Unmannedaerial vehicles

Zoltán, BEBESI, Veronika, TÓTH

DOI: -

Absztrakt

Drones never seen before are present in everyday life, allowing for technological advancement and falling prices. Drones with increasingly precise navigation, longer operating time and video and audio recording systems and load-bearing  capabilities pose a serious safety risk. The lack of registration of equipment and pilots makes it almost impossible to detect and prosecute the perpetrator of a damage event or infringement. In 2018, the Council of the European Union adopted updated aviation safety rules, which amend the mandate of the European Aviation Safety Agency (EASA) and now include, for the first time, EU-level rules for drones of any size used for civilian purposes.  In 2019,  ESA  presented a unified European package of laws on the use of drones, and in 2021 Hungary also  introduced  significant changes in the use of drones.

___________________________________________________________________________________________________________

In: Nikolay Radulov (ed.): V. International Scientific Conference. CONFSEC. Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry, pp. 19-21.

Automated Vehicle Divert system for border police in Hungary

József, BALLA, Ádám, KALMÁR

DOI: -

Absztrakt

National Laboratory for Security Technologies is a national research centre for integrated research and innovation programmes in the three pillars of technology-based security (institutional security, smart-city security and border security) for the period 2020-2024 in Hungary. Basic research concluded in the framework of the "Secure Country - Secure Border" sub-project has identified the need of new methods and equipment for police during the period of temporary reintroduction of border control at the Schengen internal borders. Persons and their vehicles belong to the risk category on the road sections leading to internal borders can be tracked, selected and diverted with the use of an Automated Vehicle Divert (AVD) system. In the longer term, the system will be linked to the concept of the "safe country" by the further development of an integrated software system for analysing data from CCTV camera systems operating at toll, speedand border crossing points throughout Hungary, based on the vehicle registration number and characteristics while driving, and its integration with the AVD system.

___________________________________________________________________________________________________________