Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium vezetése

Szakmai vezető

Dr. Christián László

A projekt szakmai vezetője Dr. Christián László, oktatási rektorhelyettes, egyetemi docens, r. ezredes jogász, az NKE Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője, több hazai felsőoktatási intézmény oktatója, több, mint 100 publikáció szerzője, számos kitüntetés birtokosa. Fő kutatási területe a rendészet tárgykörében a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet.

 

Szakmai vezető helyettes

Erdős Ákos

A projekt szakmai vezető helyettese Erdős Ákos, aki a Rendőrtiszti Főiskola, majd Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészttudományi Karán végzett, okleveles rendészeti vezető, pénzügyőr őrnagy. Korábban a magyar vámhatóság közrendészeti, illetve műveleti tevékenységét ellátó szervezeti egységeknél szerzett szakmai tapasztalatot. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének egyetemi tanársegédje, kutatási területe a rendészeti igazgatás, a rendészeti jogalkalmazás, valamint az addiktológia és rendészet közös dimenziói.

 

Projektigazgató

Görömbei László

A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium projektigazgatója Görömbei László (folytatás)

 

Alprojektvezetők

Dr. Balla József

A Biztonságos Ország/Biztonságos Határ alprojekt vezetője Dr. Balla József, az NKE Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docense. Mérnök tanár, határrendészeti- és védelmi vezető, okmányszakértő. Országos szakmai vizsgabizottsági elnök, a Belügyminisztérium eseti határrendészeti szakértője, kutatási területei közé tartozik az európai integrált határigazgatás, a határellenőrzés technikai támogatása, a biometrikus adatok rendészeti célú alkalmazása a személyazonosításban.

 

Hermann Gábor

A projekt Biztonságos Település alprojekt vezetője Hermann Gábor, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolai karán végzett védelmi igazgatási szervező, önkormányzati rendészeti szakértő. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság korábbi szakmai vezetője, a Fővárosi Közgyűlés által adományozható legmagasabb szintű elismeréssel, a Dr. Barna Sándor - Budapest Közbiztonságáért - emlékéremmel kitüntetett önkormányzati rendészeti vezető. Jelenleg a fővárosi agglomeráció egyik kistelepülésének - Pátynak - az önkormányzati rendészeti vezetője. A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály irányítása alá tartozó rendvédelmi intézmények által szervezett önkormányzati rendészeti alap,- és kiegészítő vizsgákon rendszeresen felkért vizsgabiztossági tag. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, Biztonsági szervező MsC szakirány hallgatója, az önkormányzati rendészet múltjának, jelenének és jövőjének, valamint a településbiztonság fejlesztési lehetőségeinek kutatója.

 

Kiss Lehel Attila

A Biztonságos Intézmény alprojekt vezetője Kiss Lehel Attila, okleveles rendészeti igazgatásszervező, okleveles munkavédelmi szakember, okleveles tűzvédelmi szakember. A világ meghatározó autóelektronikai gyárának rendészeti és tűzvédelmi vezetője.

 

Projektmenedzser

Imhof Viktória

A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium projektmenedzsere Imhof Viktória