Biztonságos Település alprojekt

Célunk a települések biztonságosabbá tétele, az önkormányzatok helyi közbiztonság megteremtése érdekében végzett tevékenységének aktivizálásával, e kötelezően ellátandó feladataik hatékonyabb végrehajtásához a meglévő potenciálok és tartalékok feltárásával és kiaknázásával. Célunk továbbá, hogy a településbiztonság területén alkalmazható új, innovatív technológiákat fejlesszünk, amelyek segítségével az önkormányzatok érdemben bevonhatják a helyi közösségek tagjait, - a lakosságot - a közbiztonsági problémák kezelésébe, a jelzőrendszer résztvevőiként. A projekt során olyan, magas szintű informatikai biztonsági kritériumoknak megfelelő „smart” megoldások kifejlesztésén és piaci bevezetésén dolgozunk, amelyek alkalmazásával a települések a már meglévő biztonságtechnikai rendszereiket és eszközeiket, a jövő innovatív technolóigáival, - többek közt drónt eszközökkel – ötvözve növelhetik a bel,- és külterületek biztonságát.

  1. A Biztonságos Település alprojekt főbb fejlesztési területei:
  2. „Biztonságos Település” definiálása alkalmazott minőségbiztosítási szempontrendszer kialakításával, az egyes településszegmentumoknak megfelelő feltételek szerint.
  3. „Módszertani Központ” által biztosított útmutató és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, a települések helyi biztonság megteremtésével kapcsolatos feladatainak támogatásához.
  4. „Interaktív Közérdekű Bejelentéskezelő Rendszer” létrehozása, amely elősegíti a közbiztonságot fenyegető helyi problémák helyi szinten történő kezelését, részben tehermentesítve ezzel a készenléti szolgálatokat.

„Integrál Települési Biztonságtechnikai Rendszer” kifejlesztése a települések bel,- és külterületi biztonságának növelése érdekében.