Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium

A biztonság emberi létezésük legelemibb szükséglete. Ennek kielégítése azonban korán sem egyszerű feladat lévén, a biztonságunkat különböző formájú és eredetű körülmények fenyegetik, továbbá ezen biztonsági kockázatok a társadalom, a technológia fejlődésével maguk is gyorsan változnak. A biztonság természetéhez tartozik továbbá, hogy annak megteremtése nem pusztán egyéni, hanem kiemelt közösségi szükségletet is jelöl. Ennek megfelelően a közösség igazgatásának mindenkori jellegzetessége a társadalom biztonságos üzemeltetése. Minden államnak határozott törekvése, hogy területének, gazdaságának, lakosainak és infrastruktúrájának biztonságát a lehető leghatékonyabb módon szavatolja.

A biztonsági kockázatok sokszínűségét, megújulását és folytonos változását, valamint az azokra adott hatékony válaszlépések jelentőségét és az állam felelősségét felismerve 2020 őszén az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett program keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megkezdte működését a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium.

A felsőoktatásnak az elkövetkező években szükségszerűen új utakon is el kell indulnia, rugalmasan alkalmazkodva a változó világhoz („reziliencia”), késznek kell lenni a megújulásra és ennek érdekében minden korábbinál nagyobb erőforrásokat kell összpontosítani a partnerségen alapuló innovációra, a kutatás-fejlesztésre és a tudástranszfer implementálására az egyetemek működésébe.

A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját követve a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium egy olyan országos hatáskörű kutatóműhelyként jött létre, amely a technológia-alapú biztonság három pillérének integrált kutatására és a kapcsolódó innovációk megteremtésére vállalkozik. A Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium kutatói tevékenységének fókuszában három kiemelt terület helyezkedik el: az intézménybiztonság, a településbiztonság és a határbiztonság. A labor szakmai vezetése és az alprojektveztők valamennyien kiváló szakemberek, mindannyian komoly tapasztalattal rendelkeznek a biztonság területén és szorosan kötődnek az NKE-hez.

A program megvalósításának célja a biztonságtechnológiai kutatások nyomán olyan kézzelfogható innovációk megalkotása, amely érdemben képes hozzájárulni ahhoz, hogy az országot, az Európai Unió külső határait, a településeket és a különböző magán vagy állami intézményeket fenyegető újszerű biztonsági kockázatokkal szemben hatékonyan léphessünk fel.

Fontos szempont továbbá, hogy miként a biztonság megteremtése, úgy a biztonságot szavatoló megoldások létrehozása sem egyetlen személy vagy szervezet produkciója. A biztonság mindamellett, hogy közös érdek, egyúttal kollektív cselekvést is feltételez. Ennek szellemében a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium saját célkitűzéseit is a témában érintett állami szervezetek mellett, a tudomány intézményei és a piaci szereplők bevonásával törekszik megvalósítani. A labor hasznosulásának hatóköre a közszolgálat széles körét érintheti a közigazgatási intézményektől kezdve, a 3200 önkormányzaton át a határvédelem komplex rendszeréig egyaránt.