Nemzeti Laboratóriumok Program

Napjainkban a társadalom számos olyan újszerű kihívással kerül szembe, amelyek mind nemzeti, mind nemzetközi szinten megkövetelik az innovatív gondolkodást, az újító megoldások alkalmazását, valamint a megszerzett tudás transzformálását. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) szakpolitikai támogatása mellett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) által felügyelt Nemzeti Laboratórium Program alapvetően ezen kihívásokra kíván reflektálni.

„A Nemzeti Laboratórium felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására.” A Nemzeti Laboratóriumok létrehozásával és működtetésével tehát egyes szakterületek meghatározó tudományos csomópontok jönnek létre, amelyek fő célkitűzései:

  • az adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása,
  • jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése,
  • kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer).

A 2020-as évben tizenhét Nemzeti Laboratórium létrehozására került soralakult, amelyek közül négy esetben külön jogszabályi rendelkezés alapján történt a Laborok létrehozása és finanszírozása. A többi Laboratórium esetében pedig mind a megalapításra, mind pedig a finanszírozásra az NKFIH részére benyújtott egyedi kérelmek értékelésének eredményeként került/kerül sor. A Nemzeti Laboratóriumok működésének finanszírozására a 2020. évben – „Nemzeti Laboratórium” fejezeti kezelésű előirányzaton – mintegy 14,095 milliárd forintot biztosított az állam.

A Nemzeti Laboratórium hatékony és eredményorientált működésének biztosítására kialakításra került a Nemzeti Laboratóriumok Programirányítási Rendszere, amely a következő testületi szervezeteket foglalja magába:

  • Nemzetközi Tanácsadó Bizottság,
  • Nemzeti Laboratóriumok Felügyelő Testülete,
  • Szakmai Tanácsadó Bizottság.

Ezen túlmenően a támogatásban részesülő Nemzeti Laboratóriumok hatékony működésének garanciáját szolgálják a Laborok mindegyikében kialakított saját Projektirányító Testület (a továbbiakban: PIT), amelynek feladata a projektek operatív irányításának felügyelete és rendszeres ellenőrzése.

 

Az országban működő Nemzeti Laboratóriumokról bővebben ITT tájékozódhat (https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok/laboratoriumok-bemutatasa)